Veškeré typy jsou nabízeny také s protipožární úpravou R,EI–45 (F90).

 

BRONZE TiP MQ

Slouží pro přerušení tepelných mostů volně vyložených balkónů. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly.

BRONZE TiP MQ-BH (HV)

Pro izolaci volně vyložených balkonových desek s výškovým odsazením oproti stropní desce.

BRONZE TiP MQD

Varianta nosníku MQ využívaná pro přenos větších sil, případně pro tenší desky.

BRONZE TiP MQ-WO (WU)

Pro připojení volně vyložených balkonových desek ke stěně.

BRONZE TiP D

Slouží pro přerušení tepelných mostů balkonů pronikajících do stropních desek. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty i posouvající síly.

BRONZE TiP Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly.

BRONZE TiP ±Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší kladné i záporné posouvající síly.

BRONZE TiP QV

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly. (Pro symetrické zavěšení ze dvou stran.)

BRONZE TiP A

Slouží pro přerušení tepelných mostů parapetů a atik. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP O

Slouží pro přerušení tepelných mostů krátkých konzol, např. podpor pro přizdívku sendvičového zdiva. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP F

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených atik, zábradlí a pod. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP S

Slouží pro přerušení tepelných mostů trámů. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP SW

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených stěn. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BVVSN

Balkón vyložený ve směru nosníků.

BVKSN

Balkón vyložený kolmo na směr nosníků.

Podestový IZOBLOK

Podestový blok je tvořen dvěma kovovými plášti z důvodu zvýšení tuhosti...

Vlastnosti nosníků BRONZE

 

Nosníky BRONZE

Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími... Více

Použití nosníků BRONZE

Účinnné tepelné oddělení konzolových desek balkónů od betonové konstrukce budovy... Více

Výhody a přednosti nosníků

Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu. Zajištění 100% únosnosti... Více

Názvosloví a definice

V roce 2002 nabylo platnosti nařízení (EnEV), o šetření energií a byl zaveden závazný... Více

Upozornění

Návrh nosníků TiP BRONZE a rozsah plné železobetonové desky musí být stanoven statickým výpočtem. Při montáži prvku TiP BRONZE musí být dodrženy montážní pokyny firmy Bronze s.r.o.

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo