Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro monolitické konstrukce

Firma BRONZE s.r.o. ve spolupráci se společností LIKAL s.r.o, vyrábí a dodává zdokonalené tepelně izolační nosníky určené pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími železobetonovými konstrukcemi. Výrobek má název: Balkónový termoizolační nosník „BRONZE TiP“

Účel a vymezení použití ve stavbě:

Prvky se používají pro přerušení tepelného toku mezi vnitřní železobetonovou deskou a vně vyloženou monolitickou konstrukcí, např. balkón, terasa, lodžie, podesta, krakorec, atika a další.

Technické řešení prvku BRONZE

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS100-S, tl. 80mm, ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií a skelnou tkaninou.

Pro přenos vnitřních tahových sil jsou v horní části nosníku vloženy tažené pruty – výztuž z betonářské, žebírkové oceli BSt. 500, které jsou v oblasti průchodu tepelnou izolací a v části 110mm před a 110mm za touto izolací opatřeny speciální antikorozní povrchovou ochranou povlakováním. Označení povlakového systému, (povlakový prášek na bázi polyesteru PEstr. příp. inomer kaučuku). Fyzikálně mechanické charakteristiky, korozní a chemická odolnost, viz Technický list výrobce.

Pro přenos posouvajících sil jsou v nosníku osazeny pruty - výztuž z betonářské, korozivzdorné oceli ozn. BSt.500 NR.

Pro přenos tlačných sil jsou v nosníku vloženy tlačné elementy – dříky s roznášecí ploškou, vyrobené z betonářské, žebírkové oceli z BSt. 500, které jsou celkově opatřeny antikorozní povrchovou ochranou povlakováním.

Montážní pruty - normy ČSN P ENV 206, (ČSN 731201) Betonářská ocel BSt. 500.

Výhody prvků BRONZE

Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost(a tím i kontinuální pevnost), není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti.

Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.